Wissenschaftsförderung 1

Prill Kraft weng

Prof. Dr. Alexander Bohnert

Hochschule München (HM)

Prof. Dr. An Chen

Universität Ulm

Prof. Dr. An Chen

Universität Ulm

Prof. Dr. Martin Eling

Universität St. Gallen

Prof. Dr. Helmut Gründl

Goethe-Universität Frankfurt

Prof. Dr. Helmut Gründl

Goethe-Universität Frankfurt

Eileen Witowski, M.Sc. und
Prof. Dr. Marc Gürtler

Technische Universität Braunschweig

Moritz Hanika

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

Moritz Hanika

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

Prof. Dr. Johannes Jaspersen

Ludwig-Maximilians-Universität München

Prof. Dr. Mirko Kraft

Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Prof. Dr. Mirko Kraft

Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Dr. Christian Kubitza

Europäischen Zentralbank, Frankfurt a.M.

Onur Özdil

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Onur Özdil

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Jonathan Prill

Rechtsreferendar am Kammergericht Berlin

PD Dr. Dominik Schäfers, LL.M.

BLD Bach Langheid Dallmayr

PD Dr. Dominik Schäfers, LL.M.

BLD Bach Langheid Dallmayr

Prof. Dr. Annegret Weng

Hochschule für Technik Stuttgart

Lukas Wolf

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Lukas Wolf

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg